Anasayfa | Hakkımızda | İletişim | Hemen Teklif Alın  

ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi

Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi Örneği

MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL, PEŞİN ÖDEMELİ KABA İNŞAAT YAPİM İŞİ SÖZLEŞMESİ

Bilgi: Donanım listeleri,markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler,inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

A. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “................” bundan sonra, işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “..........İNŞAAT VE TAAHHÜT” ( bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “ malzemeli kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.


B-TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
2.l- İşverenin ikemetgah Adresi :......................
2.2– Yüklenicinin ticari ikemetgah Adresi:...............

C-YAPILACAK İŞİN ADI
“Malzemeli Betonarme Karkas İnşaat yapım işi”

D.İŞİN YAPILMA YERİ:

Tapu kayıtlarına göre;
.......... İli; ......... İlçesi; .....Pafta; ....Ada; Parsel no: ....

E.İŞİN NİTELİĞİ: Projesine uygun malzemeli betonarme karkas konut yapım işidir ve aşağıdaki imalatlarıkapsar.
Taraflar arasında imzalanmış onaylı betonarme inşaat projeleri,b u sözleşmenin doğal ekleridir.
İşveren ve Yüklenici tarafından imzalanmış bu projeler: Bu sözleşme ile bir bütündür

F.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER:
F.1.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler
F.2.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler
F.3.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu, harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması
F.4.Şantiye abonelikleri ile ilgili ödemeler
F.5.Şantiye elektrik ve su sarfiyatı bedelleri
F.6.Her türlü abonelikler ve sayaç bedelleri
F.7.Şantiye Elektrik panosu
F.8.Kazı ve işgaliye harcı ile ilgili ödemeler

G.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Kazı yapılması; Mekanik stabilize temini; Temel Mek. Stabilize dolgu yap. ve kompacte edilmesi, Grobeton serilmesi, Demir malzemesi ve demir döşenmesi, Beton malzemesi ve beton atılması, Temel betonu atıldıktan sonra, temel altına ve yanlarına 3 mm membranla şalomalı su yalıtımı ile yalıtım yapılması, Plywood malzemeli kalıp işçiliği ve kalıp yapılması, Her demir çapı için paspayı temini ve montajı, Kalıp imali için asansör veya vinç sistemlerinin temini, Teleskopik kalıp direkleri, krikolar dahil tüm kalıp iskelesi, Tüm kalıp tie rot boruları, Tie rot Civataları ve kilitleri, Sarf malzemeleri; bağteli, çivi, endüstriyel kalıp yağları vesaire; Döşeme plywoodları arası T profiller malzemesi konulması; Temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması ve topraklama plakası ankrajı; Değişik etkime çaplı, vibrasyon şişeleriyle vibrasyon yapılması; betonun 28 günlük kürü ve bakımı; En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık proje yöneticisi inşaat mühendislerinin yönetimi; Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine teslimi; İşveren SGK dosyası altında işyeri numarası alarak,İskan için işverenin tamamlaması gereken ssk primlerinin yatırılması, İnşaat All risk sigortası yapılması; İnşaat yapım süresince; yükleniden kaynaklanabilecek kalıp çökmesi, betonun; Soğuktan, sicaktan korunması; işçilik hatası kalıp çökmesi halinde çöken kalıbın tekrar yapımı; Zayii olan demir ve betonun tekrar temin edilmesi; İş ve iş güvenliği önlemleri alınması; İş kazaları, yaralanmalar, ölümler halinde tam mesuliyet, Temel içinde; Atık su çıkışı,elektrik girişi ve temiz su girişleri vs. için boş pvc boruları bırakılması işlerini kapsamaktadır.

H.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM YAPIM BEDELİ:............. TL+kdv ; (Rakamla ve Yazıyla) ............Türk lirasıdır)

İ.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi, Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 180 takvim günüdür. Bu günlere; ....... için hava sicaklığının +5 derece C,(artı Beş derece Santigradın), altına düştüğü meteorolojik günler, yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.

J.İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ....../.../....dir.

K.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Götürü bedel inşaat sözleşmesidir.

L.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ:

L.1.İşveren,Kdv dahil; Yapım bedeliinin tamamını peşin olarak ödeyecektir.
L.2.İşverenin ödeme yapacağı;Yükleniciye ait hesap bilgileri

.......inşaat &Taahhüt,
...............Bankası,
.............. Şubesi,
Şube kodu:............
Hesap numarası:.......

M.İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.

N.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ:
Yüklenici bu sözleşmeyi SSK ‘ya ibraz edrek,sadece bu inşaatta çalıştıracağı elemanlara ait kendi sigorta primlerini, esas işverenin bu işle ilgili SGK’da açaçağı dosyası altında dosya açtırara; Bu dosya numarasına yatıracaktır.

0.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER:
Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.

P.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ:
İşveren; Tüm İnşaat projelerinden ikişer ozalit çektirerek, yükleniciye verecektir. Bu projeler taraflar arasında imzalanacak ve sözleşmenin doğal eki haline gelecektir.

R.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ:
İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.


S.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:
Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de belirtilen kdv dahil miktarı; Yüklenicin banka hesabına yatırması halinde geçerli aksi takdirde geçersiz olacaktır.


T.İŞ BU SÖZLEŞME; ................ tarihinde iki nüsha; ..........sayfa; A,B,C,D,E,F,G,H,İ,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T maddeleri, şıkları ve sözleşme eki olan projeleriyle bir bütündür. Ayrı ayrı değerlendirilemez. .../../.. tarhinde ....... yapılmıştır. Anlaşmazlık hakinde; .............. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.İŞVEREN YÜKLENİCİ

İlgili terimler: İnşaat Sözleşmesi, Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul İnşaat Sözleşmesi, Malzemeli İnşaat Sözleşmesi, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
 
137 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi Örneği

BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HEMEN ARAYIN

0 532 631 45 89

YADA E-POSTA ATIN

İLGİLİ OLABİLECEK SAYFALAR

Çözüm Ortaklarımız
Deprem de binalar neden çöküyor?
Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi

SİTE İÇİ ARAMA

» Üst Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Alt Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Proje ve Mühendislik Hizmetlerimiz
» OMC Design Studios Türkiye Yet. Sat.
» Eskişehir Evlerimizden Ev Alın
» Teknik Personel Temini Hizmeti
» Bahçe Fidan ve Peyzaj
» İnşaat Yapımı için Fiyat Teklifi Alın

İÇERİK LİSTESİ

• 1. Hakkımızda
• 2. Alt Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 3. Proje Hizmetlerimiz
• 4. Omc Design Studios Türkiye Yetkili Satıcısı
• 5. İletişim
• 6. Hemen Teklif Alın
• 7. Referanslarımız
• 8. İmar Durum Belgesi Nedir?
• 9. İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır
• 10. Örnek İmar Durumu Belgesi Dilekçesi
• 11. Proje Öncesi Belge ve İşlem Aşamaları
• 12. Bina İnşaat Projeleri Listesi
• 13. Deprem ve Bina Tasarımı
• 14. İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz
• 15. Statik Proje Yapımı
• 16. Mimari Proje
• 17. Ruhsatsız Kısmi Yıkımlara İzin Vermeyin
• 18. Yıkım Ruhsatı Alınması
• 19. Yıkım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• 20. Metraj ve Keşif
• 21. İnşaat Yapı Ruhsatı Neden Alınmalıdır
• 22. Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
• 23. Yapı Ruhsatından Önce Müteahhit Seçimi Yapılmalıdır
• 24. İnşaat'a Başlarken
• 25. Müteahhitlik Sözleşmesi
• 26. Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 27. İnşaat Yapım Fiyatları
• 28. Yapı Denetimi
• 29. Yapı Ruhsatı Süresi
• 30. Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
• 31. İnşaat Prosedürleri
• 32. Kazı Ruhsatı
• 33. İksa ve Palplanj
• 34. Kazı ve Hafriyat Yapımı
• 35. Jet Ground, Fore Kazık, Taş Kolon
• 36. Alt Yapıda Normal Zemin Hazırlama
• 37. Balçık Zemin İslahı
• 38. Bina Aplikasyonu
• 39. Bina Temeli Altına Beton Yerine Çakıl Serilmesi
• 40. Radye Temel Zemin Kompactesi
• 41. Kompacte Edilmiş Mekanik Stabilize Üzerine Grobeton Serilmesi
• 42. Fen Kurallarına Göre Dolgu
• 43. İnşaat Kalıbı Uygulaması
• 44. Kalıp Yapım'da Olası Hatalar
• 45. İnşaat Kalıp İskelesi
• 46. İnşaat Kalıbı Yağlarken Tehlikeler
• 47. İnşaat Demiri Alınması Dahi Mühendislik İşlemidir
• 48. Demir İnmeden Yapılması Gerekenler
• 49. Demir Montajı Yaparken
• 50. Temel Betonundan Önce
• 51. Temel Boş Boru Geçişleri
• 52. Beton Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• 53. Beton Sınıflarına Göre Silindir Proje Dayanımları
• 54. C14 Betonu Değerleri
• 55. C16 Betonu Değerleri
• 56. C18 Betonu Değerleri
• 57. C20 Betonu Değerleri
• 58. C25 Betonu Değerleri
• 59. C30 Betonu Değerleri
• 60. C35 Betonu Değerleri
• 61. C40 Betonu Değerleri
• 62. C45 Betonu Değerleri
• 63. C50 Betonu Değerleri
• 64. Beton Karot Sonuçları
• 65. Beton Siparişinden Önce
• 66. Hazır Beton Firması Seçimi
• 67. Hazır Beton Firmasının Sorumlulukları
• 68. Transmixer'de Betonu Bekleyen Tehlikeler
• 69. Beton Kıvamının Dayanıma Etkisi
• 70. Transmixer Pompa Kazanına Beton Boşaltırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
• 71. Beton Katkı Etkileşimlerine Dikkat
• 72. Beton Vibrasyonu
• 73. Betonun Bakımı
• 74. Kalıp Söküm Süresi
• 75. İnşaat Usta Ve Taşeron Hataları
• 76. Elektrikçi Usta Ve Taşeron Hataları
• 77. Su ,Kalorifer Mekanik Tesisat Usta Ve Taşeron Hataları
• 78. Mermerci Usta Ve Taşeron Hataları
• 79. Balkon Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 80. Merdiven Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 81. Balkonlarda Kaygan Seramik,Granit Kullanmayınız
• 82. Damlalık ve Denizlik Yapım Tekniği
• 83. Balkondan Su Borusu Geçirmeyiniz
• 84. Brüt Betonda Sıva Pürüzlendiriciler Kullanın
• 85. Kapı Stopları Montajına Dikkat
• 86. Aksesuar Montajlarına Dikkat
• 87. Dışarı Çıkmadan Silinebilen Pencereler
• 88. Çağın Malzemesi, Alçıpan, Asma Tavan Yapımı
• 89. Asansor Seçiminize Katkı
• 90. Ahşap Çatınız Uçmasın
• 91. Ahşap Çatınızı Doğru Malzemelerle,Doğru Şekillerde Yalıtın
• 92. Kiremitleriniz Akıtmasın, Düşmesin, Suyu Etkilemesin
• 93. Mantolamada Isı Köprüleri Yaratmayın
• 94. Parke Seçiminizde İşinize Çok Yarayacak Bilgiler
• 95. Hangi Kombi Alınmalı ve Kombi Nereye Konmalı
• 96. Şofben Kullanacaksınız, Hermetik Şofben Kullanınız
• 97. Dış Cephe Giydirme Sistemleri,Ağır Prekastlar, Ya Düşerse
• 98. Bina Girişinde Kaygan Malzeme Kullanmayınız
• 99. İskan Alma Zorunluluğunuz
• 100. İskan Almak Yapılması Gerekenler
• 101. İskandan Sonraki Belge Ve İşlem Aşamaları
• 102. Görsel Malzeme Seçiminize Katkı
• 103. Ev Dekorasyon
• 104. Plaza İnce İşleri
• 105. Otel İnce İşleri
• 106. AVM İnce İşler
• 107. Hastane İnce İşleri
• 108. Eczane İnce İşleri
• 109. Bina Tamamlama ve Yenileme
• 110. Aydınlatma Elemanları
• 111. Uzay Çatı
• 112. Ankraj Çubukları Yerleştirilmesi
• 113. Kanalizasyon İnşaatı
• 114. Yağmursuyu İnşaatları
• 115. İçmesuyu İnşaatları
• 116. Çevre Düzenleme Hizmetlerimiz
• 117. Asfalt Yapım İşlerimiz
• 118. Peyzaj Hizmetlerimiz
• 119. Yapı Peyzaj Bitkileri
• 120. Kat Karşılığı İnşaat
• 121. Sözleşme ve Yapım Kurallarımız
• 122. Sözleşme Fiyat Farkı Hesabı
• 123. Personel Hizmeti
• 124. Personel Hizmeti Avantajları
• 125. Hizmet ve Danışmanlık Fiyatlarımız
• 126. Personel Hizmeti Sözleşme Şartları
• 127. Çevre Projeleri
• 128. İç Mimari
• 129. Tasarım
• 130. Kalıp Demir Beton
• 131. İnşaat Yapım Paketleri
• 132. Lüks İnşaat Paketi
• 133. Çözüm Ortaklarımız
• 134. Deprem de binalar neden çöküyor?
• 135. Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
• 136. ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 137. ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
• 138. ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
• 139. ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
• 140. ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 141. ÖRN.6 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
• 142. Hazır Beton Seçinimini Siz Yapacaksanız
• 143. İyi bir beton su geçirmez
• 144. +5 Derecenin altında beton dökmeyiniz
• 145. Aşırı Sıcaklarda Beton Dökmeyin
• 146. Hazır Beton Yerleştirmesini Önemseyin
• 147. İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Montajını Önemseyin
• 148. İnşaat Çevre Duvarı Ne Zaman Yapılmalı
• 149. Su Basman Ve Su Baskınları Önlemleri
• 150. Çelik Konstrüksiyon İmalatları Ve Tahribatsız Muayene Deneyleri
• 151. Şantiyedeki Küçük Kaynak ve Delik İşleri
• 152. Feshi Bildirilene Kadar Tapuya İpotek Koyma
• 153. ÖRN.7 Gayrimenkul Satışı, F.B.K. lı, Vadeli Satış Sözleşmesi
• 154. ÖRN.8 F.B.K. İpotek Belgesi İçin Tapuya Verilecek Dilekçe
• 155. ÖRN.9 Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi
• 156. ÖRN.10 Peşin Satışlarda "Satıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 157. ÖRN.11 Peşin Satışlarda "Alıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 158. Üst Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 159. Websitemizin Gizlilik Politikası
• 160. İnsan Kaynakları
• 161. Tasarım
• 162. İnşaat Yapım Paketlerimiz
• 163. Teknik Müşavirlik Hizmeti
Diğer sayfalar ve sayfa açıklamaları için site haritamıza bakabilirsiniz.
ANASAYFA - SİTE HARİTASI - KULLANIM VE GİZLİLİK POLİTİKASI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM