Anasayfa | Hakkımızda | İletişim | Hemen Teklif Alın  

ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi

Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi Örneği

DEMİR VE BETON İŞVERENE,DİĞER TÜM MALZEMELER YÜKLENİCİYE AİT GÖTÜRÜ USUL VADELİ ÖDEMELİ "KISMİ KABA İNŞAAT YAPIM" SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Bilgi: Donanım listeleri, markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler, inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “..............” (Bundan sonra, işveren olarak anılacaktır) ile diğer tarafta alt yüklenici “........ İNŞAAT VE TAAHHÜT” (Bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “Kısmi, Kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.

2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İŞVERENİN ADRESİ:............................

2.2 –YÜKLENİCİNİN ADRESİ:........................

3.İŞİN ADI:”Betonarme Karkas Kaba inşaat yapım işi”
İşin detayları ekdeki teknik listede belirtimiştir.

4.İŞİN YAPILMA YERİ:

Tapu kayıtlarına göre;
.......... İli; ......... İlçesi; .....Pafta; ....Ada; Parsel no: ....

5.İŞİN NİTELİĞİ:Beton ve demir hariç “Projesine uygun kısmi malzemeli” konut kaba inşaatı yapım işi işçiliğidir.

6.İŞİN KDV HARİÇ TOPLAM YAPIM BEDELİ:.............TL+kdv, (Rakamla / Yazıyla).............................................Türk lirasıdır)

7.İŞİN SÜRESİ :İşin süresi,İşe başlama tarihinden itibaren, cumartesi,Pazar, resmi tatil günleri ve dini ve milli bayramlar dahil 180 takvim günüdür. Bu günlere; İstanbul için hava sicaklığının +5 C,(artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler,yağmurlu ve kar yağışlı günler süre uzatımı Olarak ayrıca işin yapım süresine ilave edilecektir.

8.İŞE BAŞLAMA TARİHİ:.../.../...

9.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ :Götürü bedel inşaat sözleşmesidir.

10.İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MALZEME VE İŞLER:
10.1.İnşaata başlarken Elektrik ve su abonelikleri
10.2.Şantiye Elektrik sayacı ve Şantiye elektrik panosu alımı,Şantiye Su sayacı alımı
10.3.Elektrik ve su faturaları yada hazır kart su sayaçları ile igili her türlü sarf ödemeleri
10.4.Yapı denetim ve her türlü projelerle ilgili ödemeler
10.5.Belediyelerle ile ilgili her türlü ödemeler
10.6.Yapı denetim ve proje müellifleri ile yüklenici koordinasyonu, harita mühendisine kazının aplikesinin ve kazıdan sonra binanın aplikesinin yaptırılması
10.7.Beton malzemesinin temini
10.8.Demir Malzemesinin Temini
10.9.Parsel baca malzemeleri,Kanalisazyon boru ve bacaları,Drenaj boruları,Drenaj dolgu malzemesi(Kum ve Çakıl)

11.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER VE TEMİN EDİLECEK MALZEMELER LİSTESİ
11.01 Şantiye iş ve işçi emniyetinin gereklerinin sağlanması,ikaz ve uyarı levhalarının konulması
11.02 Kazı yapılması ve bir kısmının dolgu için bırakılarak kalan kısmınının nakli
11.03.Kazının kompactesi
11.04 Mekanik stablize temini
11.05 Temel dolgusunda Stabilize dolgu yapılması ve kompacte edilmesi
11.06.Grobeton serilmesi,(Malzeme işveren tarafından verilecektir)
11.07.Demir döşenmesi,(Malzeme işveren tarafından verilecektir)
11.08 Beton atılması,(Malzeme işveren tarafından verilecektir)
11.09.Temel betonu atıldıktan sonra ,temel yanlarına PP 3000 şalomalı su yalıtımı yapılması
11.10.Endüstriyel Plywood malzemeli ,kalıp işçiliği ve kalıp yapılması
11.11.Her demir çapı için ayrı çaplarda paspayı malzemesi temini ve montajı
11.12.Kalıp imali için gerekli her türlü asansör veya vinç sistemlerinin temini
11.13.Teleskopik kalıp direkleri, krikolar dahil tüm kalıp iskelesi
11.14.Tüm kalıp tie rot boruları,
11.15.Tie rot Civataları ve kilitleri
11.16.Tüm sarf malzemeleri,bağteli,çivi,endüstriyel Plywood kalıp yağları vs
11.17.Döşeme plywoodları arası (T) profiller malzemesi
11.18.Tüm temel demiri çevresine bakır temel topraklanması yapılması
11.19.Değişik etkime çaplı Özel wacker şişelerle mükemmel vibrasyon yapılması; Betonun kürü ve bakımı
11.20.En az 12 yıllık şantiye şefi ve en az 25 yıllık inşaat mühendislerimizin yönetimi
11.21.Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine teslimi
11.22.İşveren SGK dosyası altında SGK işyeri numarası, alarak, yüklenicinin SGK primlerinin yatırılması
11.23.İş kazaları, yaralanmalar ve ölümler halinde tam mesuliyet
11.24.Temel içinde pis su çıkışı,elektrik girişi ve temiz su girişleri için boş pvc boru bırakılması

12.0.İŞVERENİN ÖDEME ŞEKLİ:
12.1.İşin,kdv hariç;Toplam bedeli olan;...............TL+kdv, (Rakamla / Yazıyla)................Türk lirası)'na %18 kdv ilave edilir.
12.2.İşin,kdv dahil toplam yapı bedeli;....................TL (Rakamla / Yazıyla)................Türk lirası olarak bulunur.
12.3.İşveren;Kdv dahil,toplam yapım bedelinin %30 unu; Sözleşme ile birlikte; Müteaahhite avans olarak verilecektir.
12.4.İşveren kdv dahil yapım bedelinden ,Müteahhite ödeyeceği avans miktarını düşer.
12.5.Kdv dahil yapım bedelinden,Avans düşülmüş miktar için yükleniciye; 30, 60, 90, 120, 150, 180 günlük, 6 adet eşit çeki teslim edecektir.
12.6.İşverenin ödeme özeti,aşağıda verilmiştir.

Avans:.........................TL eft (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
30.01.2010 tarihli .......... TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
28.02.2010 tarihli .......... TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
30.03.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
30.04.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
30.05.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)
30.06.2010 tarihli ...........TL çek (Rakamla / Yazıyla)...............Türk lirası)

12.7.Müteahhit bu müşteri çeklerini; Protestolu tahsil talimatıyla bankasına tahsile verebilir.
12.8.Kdv oranlarında bir değişiklik olması halinde; Değişen yeni kdv oranları geçerli olacaktır.

15.0. İŞVERENİN İLAVE İMALAT İSTEMESİ DURUMU:
15.1.İşverenin Bu sözleşme dışında inşaat imalatları istemesi ve yüklenicinin de kabul etmesi durumunda yapılacak ilave iş kalemleri işveren ve yüklenici arasında ek sözleşme yapılarak yükleniciye ilave iş okarak yaptırılabilicektir.
15.2.Mimari Proje ile statik proje arasındaki farklarda bedeli ayrıca ödenerek yeni imalat yaptırılacaktır.
15.3.Fiatlanmadan yapılan acil diğer işlerde ise Bayındırlık Birim Fiatları pozlarından ödeme yapılacaktır.
15.4.Bu ilave yada ek acil imalatların yapımında Bayındırlık birim fiatlarının piyasa rayiç fiatlarından düşük kalması halinde; Yüklenici ana malzeme bedelini ........ ticaret odasına onaylatarak, diğer sarf malzemelerini ve işçiliği ayrıca %15 müteaahit karınıda ekleyerek,Bayındırlık Birim Fiatları Analizlerine benzer yeni fiat analizi yapacaktır.
15.5.İlave yada ek acil imalatların olması durumunda bu imalatlara ait imalat bedelleri her ay sonunda ayrı hak edişle ödenecektir.
15.6.İşveren ilave yada tadilat için yükleniciye yaptırabileceği ek işleri için; Yükleniciye tüm ödemelerini Yüklenicinin aşağıdaki banka hesabına yatıracaktır.Aşağıdaki banka hesap numarasına yatacak ödemelere ait Banka dekontu “ödeme dekontu” yerine geçecektir.

İşverenin tüm Ödemelerini Yapacağı,Yükleniciye ait resmi ticari, banka hesap bilgileri:
........inşaat &Taahhüt
................Bankası,
................ Şubesi,
Şube kodu:..............
IBAN Hesap numarası:............

16.İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE ARAÇLAR:Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin zorundadır.

17.YÜKLENİCİNİN KENDİ SSK PRİMLERİNİN YATIRILIŞ ŞEKLİ: Yüklenici bu sözleşmeyi SGK ‘ya ibraz edrek,sadece bu inşaatta çalıştıracağı elemanlara ait kendi sigorta primlerini, esas işverenin bu işle ilgili SGK’da açaçağı dosyası altında dosya açtırara; Bu dosya numarasına yatıracaktır.

18.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER:
Her türlü,vergi,resim,harçlar ve bu sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin damga vergisi, bütün vergi, resim ve harçlar işverene aittir.

20.ONAYLI İNŞAAT PROJELERİ:
İşverenTüm İnşaat projelerinden ozalit çektirerek, üçer örneğini yükleniciye verecektir. Bu projelerin bir nüshası taraflar arasında imzalanacak ve sözleşmenin doğal eki haline gelecektir.

21.YÜKLENİCİYE ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI HALİ:
İşverenin ödemelerini zamanında yapmaması ,yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.

22.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:
22.1.Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de yazan avansı yüklenicin banka hesabına yatırması ve bu sözleşme de yazan toplam 6 adet çekini yükleniciye teslim etmesi halinde; Sözleşme geçerli olacaktır.

22.2.Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de yazan avansı yüklenicin banka hesabına yatırmaması veya bu sözleşme de yazan toplam 6 adet çekini yükleniciye teslim etmemesi halinde; Sözleşme geçersiz olacaktır.

23.İŞ BU SÖZLEŞME; ../../20.. tarihinde; iki nüsha; ....sayfa olarak; ..........’de yapılmış olup, 23 madde, şıkları, bendleri ve İşveren ve yüklenici tarafından imzalanmış; "Betonarme projesi" ile birlikte bir bütündür. Anlaşmazlık halinde ............ Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.


Yüklenici İşveren

İlgili terimler: Demir ve Beton İşverene ait inşaat sözleşmesi, Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi, Demir Beton Haric Malzemeli İnşaat Sözleşmesi
 
138 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi Örneği

BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HEMEN ARAYIN

0 532 631 45 89

YADA E-POSTA ATIN

İLGİLİ OLABİLECEK SAYFALAR

Deprem de binalar neden çöküyor?
Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi

SİTE İÇİ ARAMA

» Üst Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Alt Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Proje ve Mühendislik Hizmetlerimiz
» OMC Design Studios Türkiye Yet. Sat.
» Eskişehir Evlerimizden Ev Alın
» Teknik Personel Temini Hizmeti
» Bahçe Fidan ve Peyzaj
» İnşaat Yapımı için Fiyat Teklifi Alın

İÇERİK LİSTESİ

• 1. Hakkımızda
• 2. Alt Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 3. Proje Hizmetlerimiz
• 4. Omc Design Studios Türkiye Yetkili Satıcısı
• 5. İletişim
• 6. Hemen Teklif Alın
• 7. Referanslarımız
• 8. İmar Durum Belgesi Nedir?
• 9. İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır
• 10. Örnek İmar Durumu Belgesi Dilekçesi
• 11. Proje Öncesi Belge ve İşlem Aşamaları
• 12. Bina İnşaat Projeleri Listesi
• 13. Deprem ve Bina Tasarımı
• 14. İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz
• 15. Statik Proje Yapımı
• 16. Mimari Proje
• 17. Ruhsatsız Kısmi Yıkımlara İzin Vermeyin
• 18. Yıkım Ruhsatı Alınması
• 19. Yıkım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• 20. Metraj ve Keşif
• 21. İnşaat Yapı Ruhsatı Neden Alınmalıdır
• 22. Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
• 23. Yapı Ruhsatından Önce Müteahhit Seçimi Yapılmalıdır
• 24. İnşaat'a Başlarken
• 25. Müteahhitlik Sözleşmesi
• 26. Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 27. İnşaat Yapım Fiyatları
• 28. Yapı Denetimi
• 29. Yapı Ruhsatı Süresi
• 30. Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
• 31. İnşaat Prosedürleri
• 32. Kazı Ruhsatı
• 33. İksa ve Palplanj
• 34. Kazı ve Hafriyat Yapımı
• 35. Jet Ground, Fore Kazık, Taş Kolon
• 36. Alt Yapıda Normal Zemin Hazırlama
• 37. Balçık Zemin İslahı
• 38. Bina Aplikasyonu
• 39. Bina Temeli Altına Beton Yerine Çakıl Serilmesi
• 40. Radye Temel Zemin Kompactesi
• 41. Kompacte Edilmiş Mekanik Stabilize Üzerine Grobeton Serilmesi
• 42. Fen Kurallarına Göre Dolgu
• 43. İnşaat Kalıbı Uygulaması
• 44. Kalıp Yapım'da Olası Hatalar
• 45. İnşaat Kalıp İskelesi
• 46. İnşaat Kalıbı Yağlarken Tehlikeler
• 47. İnşaat Demiri Alınması Dahi Mühendislik İşlemidir
• 48. Demir İnmeden Yapılması Gerekenler
• 49. Demir Montajı Yaparken
• 50. Temel Betonundan Önce
• 51. Temel Boş Boru Geçişleri
• 52. Beton Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• 53. Beton Sınıflarına Göre Silindir Proje Dayanımları
• 54. C14 Betonu Değerleri
• 55. C16 Betonu Değerleri
• 56. C18 Betonu Değerleri
• 57. C20 Betonu Değerleri
• 58. C25 Betonu Değerleri
• 59. C30 Betonu Değerleri
• 60. C35 Betonu Değerleri
• 61. C40 Betonu Değerleri
• 62. C45 Betonu Değerleri
• 63. C50 Betonu Değerleri
• 64. Beton Karot Sonuçları
• 65. Beton Siparişinden Önce
• 66. Hazır Beton Firması Seçimi
• 67. Hazır Beton Firmasının Sorumlulukları
• 68. Transmixer'de Betonu Bekleyen Tehlikeler
• 69. Beton Kıvamının Dayanıma Etkisi
• 70. Transmixer Pompa Kazanına Beton Boşaltırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
• 71. Beton Katkı Etkileşimlerine Dikkat
• 72. Beton Vibrasyonu
• 73. Betonun Bakımı
• 74. Kalıp Söküm Süresi
• 75. İnşaat Usta Ve Taşeron Hataları
• 76. Elektrikçi Usta Ve Taşeron Hataları
• 77. Su ,Kalorifer Mekanik Tesisat Usta Ve Taşeron Hataları
• 78. Mermerci Usta Ve Taşeron Hataları
• 79. Balkon Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 80. Merdiven Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 81. Balkonlarda Kaygan Seramik,Granit Kullanmayınız
• 82. Damlalık ve Denizlik Yapım Tekniği
• 83. Balkondan Su Borusu Geçirmeyiniz
• 84. Brüt Betonda Sıva Pürüzlendiriciler Kullanın
• 85. Kapı Stopları Montajına Dikkat
• 86. Aksesuar Montajlarına Dikkat
• 87. Dışarı Çıkmadan Silinebilen Pencereler
• 88. Çağın Malzemesi, Alçıpan, Asma Tavan Yapımı
• 89. Asansor Seçiminize Katkı
• 90. Ahşap Çatınız Uçmasın
• 91. Ahşap Çatınızı Doğru Malzemelerle,Doğru Şekillerde Yalıtın
• 92. Kiremitleriniz Akıtmasın, Düşmesin, Suyu Etkilemesin
• 93. Mantolamada Isı Köprüleri Yaratmayın
• 94. Parke Seçiminizde İşinize Çok Yarayacak Bilgiler
• 95. Hangi Kombi Alınmalı ve Kombi Nereye Konmalı
• 96. Şofben Kullanacaksınız, Hermetik Şofben Kullanınız
• 97. Dış Cephe Giydirme Sistemleri,Ağır Prekastlar, Ya Düşerse
• 98. Bina Girişinde Kaygan Malzeme Kullanmayınız
• 99. İskan Alma Zorunluluğunuz
• 100. İskan Almak Yapılması Gerekenler
• 101. İskandan Sonraki Belge Ve İşlem Aşamaları
• 102. Görsel Malzeme Seçiminize Katkı
• 103. Ev Dekorasyon
• 104. Plaza İnce İşleri
• 105. Otel İnce İşleri
• 106. AVM İnce İşler
• 107. Hastane İnce İşleri
• 108. Eczane İnce İşleri
• 109. Bina Tamamlama ve Yenileme
• 110. Aydınlatma Elemanları
• 111. Uzay Çatı
• 112. Ankraj Çubukları Yerleştirilmesi
• 113. Kanalizasyon İnşaatı
• 114. Yağmursuyu İnşaatları
• 115. İçmesuyu İnşaatları
• 116. Çevre Düzenleme Hizmetlerimiz
• 117. Asfalt Yapım İşlerimiz
• 118. Peyzaj Hizmetlerimiz
• 119. Yapı Peyzaj Bitkileri
• 120. Kat Karşılığı İnşaat
• 121. Sözleşme ve Yapım Kurallarımız
• 122. Sözleşme Fiyat Farkı Hesabı
• 123. Personel Hizmeti
• 124. Personel Hizmeti Avantajları
• 125. Hizmet ve Danışmanlık Fiyatlarımız
• 126. Personel Hizmeti Sözleşme Şartları
• 127. Çevre Projeleri
• 128. İç Mimari
• 129. Tasarım
• 130. Kalıp Demir Beton
• 131. İnşaat Yapım Paketleri
• 132. Lüks İnşaat Paketi
• 133. Çözüm Ortaklarımız
• 134. Deprem de binalar neden çöküyor?
• 135. Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
• 136. ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 137. ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
• 138. ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
• 139. ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
• 140. ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 141. ÖRN.6 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
• 142. Hazır Beton Seçinimini Siz Yapacaksanız
• 143. İyi bir beton su geçirmez
• 144. +5 Derecenin altında beton dökmeyiniz
• 145. Aşırı Sıcaklarda Beton Dökmeyin
• 146. Hazır Beton Yerleştirmesini Önemseyin
• 147. İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Montajını Önemseyin
• 148. İnşaat Çevre Duvarı Ne Zaman Yapılmalı
• 149. Su Basman Ve Su Baskınları Önlemleri
• 150. Çelik Konstrüksiyon İmalatları Ve Tahribatsız Muayene Deneyleri
• 151. Şantiyedeki Küçük Kaynak ve Delik İşleri
• 152. Feshi Bildirilene Kadar Tapuya İpotek Koyma
• 153. ÖRN.7 Gayrimenkul Satışı, F.B.K. lı, Vadeli Satış Sözleşmesi
• 154. ÖRN.8 F.B.K. İpotek Belgesi İçin Tapuya Verilecek Dilekçe
• 155. ÖRN.9 Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi
• 156. ÖRN.10 Peşin Satışlarda "Satıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 157. ÖRN.11 Peşin Satışlarda "Alıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 158. Üst Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 159. Websitemizin Gizlilik Politikası
• 160. İnsan Kaynakları
• 161. Tasarım
• 162. İnşaat Yapım Paketlerimiz
• 163. Teknik Müşavirlik Hizmeti
Diğer sayfalar ve sayfa açıklamaları için site haritamıza bakabilirsiniz.
ANASAYFA - SİTE HARİTASI - KULLANIM VE GİZLİLİK POLİTİKASI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM